Apie mus

UAB ELTAKA

UAB ELTAKA įkurta 1996 metais. Nuo  to laiko jau virš 20 metų  sparčiai tobulėjame. Įgijome didžiulės  patirties   gamindami  popierinius maišelius su fleksografine 8 spalvų spauda arba  be jos.

Su naujausia ir moderniausia įranga bei daugiamete mūsų įmonės patirtimi įvairių tipų popierinių maišelių gamyboje, pasiekiame aukščiausią gaminių kokybę, kuria yra patenkinti klientai. 

Mūsų tikslas – pasiūlyti tokius maišelius, kurie pasitarnautų įmonėms, ieškančioms geriausių rinkodaros sprendimų, bei tuo pačiu praktiškų ir tausojančių aplinką pakuočių.

Siekdami šio tikslo, vystome technologiškai inovatyvius gamybos būdus, nuolat tobuliname įrangą ir geriname gamybos procesą. Pažangių technologijų   pagalba  įmonė greitai prisitaiko prie klientų keliamų aukščiausių reikalavimų  ir pateikia vartotojui kokybiškiausią produktą. Mūsų įmonei svarbiausia – pirkėjų reikalavimai,  nuolat skatinantys tobulėti.

Dirbame su didžiausiais Lietuvos ir užsienio malūnais, prekybos centrais, kepyklomis ir kepyklėlėmis bei pramonės centrais.

Eksportuojame 80 proc. savo produkcijos į įvairiausius pasaulio kraštus: Skandinaviją, Belgiją, Vokietiją, Austriją, Prancūziją, Šveicariją, Didžiąją Britaniją, Olandiją, Naująją Zelandiją, JAV ir kt. šalis.

Kokybės politika

KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS, HIGIENOS, FSC GAMYBOS GRANDIES IR PEFC POLITIKA UAB "ELTAKA" įdiegta ir nuolat tobulinama integruota kokybės, aplinkos apsaugos, higienos, FSC gamybos grandies ir PEFC vadybos sistema, atitinkanti standartų ISO 9001, ISO 14001, EN 15593, FSC-STD-40-004 ir PEFC ST 2002:2013 reikalavimus. Vadybos sistema apima šias veiklos sritis: Spausdintų ir ne spausdintų pakuočių iš popieriaus ir elastinių medžiagų, skirtų maisto produktams, gamyba; didmeninė prekyba; elektros įrenginių (elektros variklių, transformatorių, generatorių, magnetinių ričių), eksploatuojamų iki 1000 V, remontas. Kompetentingi specialistai, modernios technologijos garantuoja aukštą darbų kokybę, poveikio aplinkai valdymą ir higienos užtikrinimą. UAB „Eltaka“ siekis – tapti konkurencingu ir patikimu pakuotės gamintoju bei paslaugų teikėju ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Mūsų nuostatos kokybės, aplinkos apsaugos, higienos, FSC gamybos grandies ir PEFC srityse: - Kokybės, aplinkos apsaugos, higienos, FSC gamybos grandies ir PEFC vadybos standartų principų laikymasis yra mūsų veiklos plėtojimo ir tobulinimo varomoji jėga; - Klientui pareikalavusi, gamybai naudoti FSC gamybos grandies ir PEFC sertifikuotą žaliavą; - visur ir visada siekiame geriausių rezultatų. Savo klientams siekiame įrodyti, kad, bendradarbiaujant su mumis, jų lūkesčiai bus įvykdyti su kaupu; - stipriname dėmesį aplinkosaugai. Pradėjome atidžiau planuoti gamybos sąnaudas, taupiai ir racionaliai naudoti išteklius, laikytis LR teisinių reikalavimų aplinkosaugoje, rengiame ir įgyvendiname priemones aplinkos taršai mažinti; - plėtojame naują personalo valdymo sampratą. Darbuotojams sudarytos geresnės galimybės mokytis, siekti vis didesnės atsakomybės ir pripažinimo; - tobuliname gamybos procesus, atnaujinant technologijas ir įrangą saugios ir higieniškos pakuotės gamybai, atliekant rizikos veiksnių analizę; - modernizuojame technologinė įrangą, skirtą remonto paslaugų teikimui; - veiklos trūkumams šalinti pirmenybę teikiame prevencinėms priemonėms; - identifikuojame galimus pavojus, vykdome avarijų ir incidentų prevenciją; - siekiame nuolatinio kokybės, aplinkos apsaugos bei higienos veiksmingumo gerinimo; - užtikriname Lietuvos Respublikos teisės aktų ir kitų įsipareigojimų vykdymą. Politikos įgyvendinimui organizacijos vadovybė įsipareigoja suteikti sąlygas darbuotojams kokybiškai ir našiai dirbti, užtikrinti darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas. UAB „Eltaka“ politika prieinama visuomenei, visi darbuotojai bei asmenys dirbantys organizacijos pavedimu supažindinti su šia politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis. Politika kasmet peržiūrima, kad išliktų nuolat tinkama.

Sertifikatai

UAB "Eltaka" turi įdiegtą Geros gamybos praktiką (GGP), ISO 9001, ISO 14001, PEFC ir FSC standartus.

X